Proizvodi koji služe zdravstvenim potrebama stanovništva.Prema WHO-u, ti bi proizvodi trebali biti dostupni "u svakom trenutku, u odgovarajućim količinama, u odgovarajućim oblicima doziranja, uz osiguranu kvalitetu i odgovarajuće informacije, te po cijeni koju si pojedinac i zajednica mogu priuštiti".

Proizvodnja vodika

 • Razlaganje amonijaka na vodik

  Razlaganje amonijaka na vodik

  Razgradnja amonijaka

  Proizvodnja vodika razgradnjom amonijaka uzima tekući amonijak kao sirovinu.Nakon isparavanja zagrijavanjem i razgradnjom s katalizatorom dobiva se miješani plin koji sadrži 75% vodika i 25% dušika.Kroz adsorpciju s promjenom tlaka može se dalje proizvoditi vodik čistoće 99,999%.

 • Razlaganje metanola do vodika

  Razlaganje metanola do vodika

  Razgradnja metanola

  Pod određenom temperaturom i tlakom, metanol i para prolaze kroz reakciju krekiranja metanola i reakciju pretvorbe ugljičnog monoksida da bi se uz katalizator proizveli vodik i ugljični dioksid.Ovo je višekomponentni i višereakcijski katalitički reakcijski sustav plin-krutina, a kemijska jednadžba je sljedeća:

  CH3OH → CO +2H2(1)

  H2O+CO → CO2 +H2(2)

  CH3OH +H2O → CO2 +3H2(3)

  Vodik i ugljični dioksid proizvedeni reakcijom reforminga odvajaju se adsorpcijom uz promjenu tlaka (PSA) kako bi se dobio vodik visoke čistoće.