Proizvodi koji služe zdravstvenim potrebama stanovništva.Prema WHO-u, ti bi proizvodi trebali biti dostupni "u svakom trenutku, u odgovarajućim količinama, u odgovarajućim oblicima doziranja, uz osiguranu kvalitetu i odgovarajuće informacije, te po cijeni koju si pojedinac i zajednica mogu priuštiti".

Generator kisika VPSA

  • Generator kisika VPSA

    Generator kisika VPSA

    Generator kisika VPSA

    VPSA generator kisika uglavnom se koristi u proizvodnji kisika, a sastoji se od puhala, vakuumske pumpe, hladnjaka, adsorpcijskog sustava, međuspremnika kisika i upravljačkog sustava.Odnosi se na selektivnu adsorpciju dušika, ugljičnog dioksida, vode i drugih nečistoća iz zraka s posebnim molekulama VPSA, a molekularno sito se desorbira kako bi se dobio kisik visoke čistoće kružno pod vakuumom.